Följer instruktioner

Delas ut när eleven följer de instruktioner som ges under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven följer de instruktioner som ges under minst tre veckor.