Försöker även när det är svårt

Delas ut när eleven visar att hen försöker jobba fast det är svårt under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen försöker jobba fast det är svårt under minst tre veckor.