Förstår vad jag läser

Delas ut när eleven läser och förstår det hen läser under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven läser och förstår det hen läser under minst tre veckor.