Grym på att rita

Delas ut när eleven visar att hen kan vara aktiv och jobba självständigt på bildlektionerna under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven visar att hen kan vara aktiv och jobba självständigt på bildlektionerna under minst tre veckor.