Hjälper andra

Delas ut när eleven hjälper andra elever under minst tre veckor.

Delas ut när eleven hjälper andra elever under minst tre veckor.