Jag är ärlig

Delas ut när eleven ärlig mot både barn och vuxna under minst tre veckor.

Delas ut när eleven ärlig mot både barn och vuxna under minst tre veckor.