Jag är positiv

Delas ut när eleven visar att hen är glad och positiv under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen är glad och positiv under minst tre veckor.