Jag är sportslig

Delas ut när eleven visar att hen kan vinna och förlora på ett sportsligt sätt under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen kan vinna och förlora på ett sportsligt sätt under minst tre veckor.