Jag är tyst i klassrummet

Delas ut när eleven bidrar till en bra arbetsro och är tyst i klassrummet under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven bidrar till en bra arbetsro och är tyst i klassrummet under minst tre veckor.