Jag avslutar direkt

Delas ut när eleven visar att hen kan plocka undan och avsluta när vi plingar i klockan under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven visar att hen kan plocka undan och avsluta när vi plingar i klockan under minst tre veckor.