Jag ber om lov

Delas ut när eleven ber om lov innan hen gör olika saker under minst tre veckor.

Delas ut när eleven ber om lov innan hen gör olika saker under minst tre veckor.