Jag bryr mig

Delas ut när eleven visar att den bryr sig om både barn och vuxna under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att den bryr sig om både barn och vuxna under minst tre veckor.