Jag följer reglerna

Delas ut när eleven följer skolans regler under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven följer skolans regler under minst tre veckor.