Jag gillar utmaningar

Delas ut när eleven visar att hen gillar att göra saker som är utanför sin bekvämlighetszon under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen gillar att göra saker som är utanför sin bekvämlighetszon under minst tre veckor.