Jag kan addition

Delas ut när eleven löser additioner inom lämpligt talområde under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven löser additioner inom lämpligt talområde under minst tre veckor.