Jag kan division

Delas ut när eleven löser divisioner inom lämpligt talområde under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven löser divisioner inom lämpligt talområde under minst tre veckor.