Jag kan huvudräkning

Delas ut när eleven visar att hen kan använda sig av huvudräkning utan konkret material under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven visar att hen kan använda sig av huvudräkning utan konkret material under minst tre veckor.