Jag kan samtala

Delas ut när eleven visar att hen kan starta och delta i ett samtal under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen kan starta och delta i ett samtal under minst tre veckor.