Jag kan stå i kö

’Delas ut när eleven kan stå i kö

Delas ut när eleven kan stå i kö, utan att störa andra under minst tre veckor. Händerna rakt ner efter sidorna, fötterna stilla och ca: 30 cm fram till nästa kompis. Ska fungera även när det inte är någon vuxen i närheten.