Jag kan subtraktion

Delas ut när eleven löser subtraktioner inom lämpligt talområde under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven löser subtraktioner inom lämpligt talområde under minst tre veckor.