Jag pratar med inomhusrösten

Delas ut när eleven visar att hen går inomhus under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen går inomhus under minst tre veckor.