Jag säger tack

Delas ut när eleven är artig och säger tack under minst tre veckor.

Delas ut när eleven är artig och säger tack under minst tre veckor.