Jag tar bra beslut

Delas ut när eleven visar att hen tar beslut som gynnar sin skolgång och sitt beteende under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen tar beslut som gynnar sin skolgång och sitt beteende under minst tre veckor.