Jag undviker bråk

Delas ut när eleven visar att hen undviker bråk med barn och vuxna under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen undviker bråk med barn och vuxna under minst tre veckor.