Kan samarbeta

Delas ut när eleven visar att hen kan samarbeta med alla klasskamrater under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen kan samarbeta med alla klasskamrater under minst tre veckor.