Kan skriva faktatexter

Delas ut när eleven kan skriva faktatexter under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven kan skriva faktatexter under minst tre veckor.