Kan skriva meningar

Delas ut när eleven skriver meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven skriver meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken under minst tre veckor.