Klarar av att misslyckas

Delas ut när eleven visar att hen klarar av att misslyckas utan att tappa behärskningen under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen klarar av att misslyckas utan att tappa behärskningen under minst tre veckor.