Klarar av utmaningar

Delas ut när eleven visar att hen klarar att göra saker som är utanför hens bekvämlighetszon under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen klarar att göra saker som är utanför hens bekvämlighetszon under minst tre veckor.