Läser med flyt

Delas ut när eleven läser med flyt utan att staka sig under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven läser med flyt utan att staka sig under minst tre veckor.