Likhetstecknet

Delas ut när eleven visar att hen förstår likhetstecknet användning under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven visar att hen förstår likhetstecknet användning under minst tre veckor.