Lyssnar på andra

Delas ut när eleven lyssnar på vuxna och andra elever under minst tre veckor.

Delas ut när eleven lyssnar på vuxna och andra elever under minst tre veckor.