Räcker upp handen

’Delas ut när eleven räcker upp handen

Kategori:

Delas ut när eleven räcker upp handen, när hen vill prata, i klassrummet under minst tre veckor.