Säga förlåt

’Delas ut när eleven har visat att hen kan säga förlåt när eleven gjort något fel

Delas ut när eleven har visat att hen kan säga förlåt när eleven gjort något fel, utan att bli påmind av en vuxen. Eleven behöver visa detta under minst tre veckor.