Självkontroll

’Delas ut när eleven har kontroll på händer

Delas ut när eleven har kontroll på händer, fötter och sitt beteende under minst tre veckor.