Tar ansvar

Delas ut när eleven tar ansvar för sitt beteende och att befinna sig i klassrummet under minst tre veckor.

Kategori:

Delas ut när eleven tar ansvar för sitt beteende och att befinna sig i klassrummet under minst tre veckor.