Våga fråga

Delas ut när eleven visar att hen vågar fråga vid problem under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen vågar fråga vid problem under minst tre veckor.