Väljer rätt

Delas ut när eleven visar att hen väljer rätt beteende under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar att hen väljer rätt beteende under minst tre veckor.