Vänlig

Delas ut när eleven är vänlig mot både barn och vuxna under minst tre veckor.

Delas ut när eleven är vänlig mot både barn och vuxna under minst tre veckor.