Visar respekt

Delas ut när eleven visar respekt mot både barn och vuxna under minst tre veckor.

Delas ut när eleven visar respekt mot både barn och vuxna under minst tre veckor.